HRASTOVA BURAD

10 kom po 20 t
Zatvorena, imaju pokazivače nivoa, slavine za istakanje i otvore na poklopcima.

Cena: 6.000 € po komadu.