Da bi se dobio što kvalitetniji materijal na specijalizovanim mašinama se vrši granulacija i separacija bakra i bakarnih legura od plastike i drugih metala. Celokupan proces se obavlja uz poštovanje svih ekoloških normi.

LEGURE BAKRA

BAKAR