U prethodnim godinama “Oleks” doo uspešno srađuje sa velikim sistemima kao što su:

  • Telekom
  • Naftna industrija Srbije
  • Beogradske elektrane
  • Elektroprivreda Srbije
  • Valjaonica bakra Sevojno
  • Drinsko limske hidroelektrane
  • Takovo Gornji Milanovac
  • Rubin Kruševac
  • Vinarija Župa
  • BIP…

Već tri godine imamo saradnju sa partnerom iz Austrije Montanwerke, izvoz bakra i bakarnih legura.